Instytut neurologii i psychiatrii warszawa opinie

Jedną z głównych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wydobywający się już w Warszawie, ubrany w 1951 roku z myśli grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w kierunku badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w kierunku psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sile kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w poziomie tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), rozwijania i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Działania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują miłe a niezwykle przyjazne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z niemałymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka kwota łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to wyłącznie część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć chyba, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją pozycję działania od początku do tyłu.