Pakowanie prozniowe maszyna

Próżniowe pakowanie żywności jest najspokojniejszym stylem na zapewnienie jej przed zepsuciem. Z ostatniej formy korzystają, zarówno, producenci, kiedy i gospodarstwa domowe. Można dać narzędzia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w woreczku foliowym, czyli w zbiorniku do tego określonym. Urządzenia te wiążą zgrzewy na granicy worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą stanowić często dłużej przechowywane, zachowując przy tym prawdziwą wilgotność, konsystencję, gust oraz zapach, i razem są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na forma działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to danie, w jakiego wnętrzu zbiera się worek łącznie z artykułem. Jej długą wadą jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu produkuje się powtarzalność procesu pakowania, oraz możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest znaczące przy pakowaniu dobrych produktów. Zaletą jest więcej możliwość wykorzystania w procesie produkcji, dużo popularnych worków typu PA/PE, co wysoce obniża koszty. Pakowarki komorowe, mogą być dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na placu jest spory wybór pakowarek komorowych, co daje na jej odpowiedni dobór, uzależniony od wielkości pakowanych produktów, ich sposobów, i wielkości. Przeznaczone są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym wewnątrz produktem, wybiera się na zewnątrz, i do zabiegu, na listwę zgrzewającą, ubiera się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania bierze się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie produktów o niestandardowych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Cechą istnieje ponad znacznie mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa sprawność oraz szersze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Przeznaczone są głównie dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.